Інфекціоністам Гастроентерологам

Гепатит, цироз, гепатоцелюлярна карцинома

Гепатит - це найчастіша хронічна інфекція печінки, яку викликають віруси гепатиту С, В та ін. Гепатит небезпечний не тільки інфекційним ураженням у печінці, але також і тим, що на фоні запалення розвивається фіброз, цироз та рак печінки. За даними ВОЗ, вірусним гепатитом інфіковано 5% населення планети.¹ На тлі хронічного запалення в печінці,  яке протікає впродовж років, відбуваються незворотні зміни: в органі з'являються мікро-осередки сполучної тканини, які призводять до печінкової недостатності та застою венозної крові у системі портальної вени. Агресивний білок запалення, який називається TGF-β1, при гепатиті нарощує свою активність і провокує появу осередків цирозу, а також є ключовим фактором виникнення раку печінки.²


Можливості пептидної терапії

Дослідження останніх років показали, що антимікробні пептиди, як ендогенні так і екзогенні, відіграють вирішальну роль у захисті організму від вірусних інфекцій. Еволюційно обумовлені властивості антиінфекційних пептидів знищувати патогени доповнюються їх унікальною здатністю активувати продуктивні клітинно-клітинні та клітинно-вірусні взаємодії між Т-лімфоцитами, дендритними клітинами, та макрофагами.⁶ Це обумовлює не тільки захист від інфікування та розвитку хвороби, а також ефективне знищення патогенів і більш продуктивне і швидке одужання, зокрема під час загострень.  Підвищення рівня імунних пептидів також стимулює більш продуктивну утилізацію токсичних рештків патогенів та інфікованих клітин системою макрофагів. 

 

Як працює АРЕКУР®

Імунні пептиди Імунні протеїни в складі препарату – це RJP-1 та дефензини, мають противірусні властивості, антифібротичні та відновлюючі властивості. Арекур пригнічує активність агресивного білка TGF-β1, який відповідає за прогрес хвороби, а також стимулює активність ферментів які руйнують волокна цирозу.³  Зменшення запалення в печінці – це профілактика раку. 
Також, завдяки відновлюючим властивостям пептидів⁴, гармонізуючи імунітет кишківника⁵, препарат Арекур профілактує загострення таких хвороб як неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона. Арекур у формі капсул сприяє поступовому загоєнню виразкових уражень та відновленню слизової оболонки.  


Джерела:
1.    Luna-Cuadros MA, Chen HW, Hanif H, Ali MJ, Khan MM, Lau DT. Risk of hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus cure. World J Gastroenterol. 2022 Jan 7;28(1):96-107. doi: 10.3748/wjg.v28.i1.96. PMID: 35125821; PMCID: PMC8793019.
2.    Fabregat I, Moreno-Càceres J, Sánchez A, Dooley S, Dewidar  B, Giannelli G, Ten Dijke P: TGF-β signalling and liver  disease. FEBS J 2016; 283: 2219–2232.
3.    Stoliarova O. et al. Study of the Exogenous Peptide Effect on the TGF-β1 Expression-A Risk Factor for the Hepatocellular Carcinoma Recurrence. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2019. 7(4): 73-78.
4.    Ha J, Oh H, Oh NS, Seo Y, Kang J, Park MH, Kim KS, Kang SH, Yoon Y. Anti-Inflammatory Effect of a Peptide Derived from the Synbiotics, Fermented Cudrania tricuspidata with Lactobacillus gasseri, on Inflammatory Bowel Disease. Mediators Inflamm. 2020 Jul 4;2020:3572809. doi: 10.1155/2020/3572809. PMID: 32714090; PMCID: PMC7355370.
5.    Zhang H, Hu CA, Kovacs-Nolan J, Mine Y. Bioactive dietary peptides and amino acids in inflammatory bowel disease. Amino Acids. 2015 Oct;47(10):2127-41. doi: 10.1007/s00726-014-1886-9. Epub 2014 Dec 14. PMID: 25501277.
6.    Lazzaro BP, Zasloff M, Rolff J. Antimicrobial peptides: Application informed by evolution. Science. 2020;368(6490):eaau5480.


Клінічний досвід

foto_doctor3.jpg

Печінка Анатолій Михайлович, інфекціоніст, гепатолог, к.мед. н.,  лікар вищої категорії, МКЛ №4, м.Київ

Ключовий фактор загострення інфекційного гепатиту або розвитку фібротичних змін  - це імунне запалення. В умовах запалення інтенсифікується синтез прозапальних цитокінів та судинних факторів. Вкрай важливо попередити такий негативний сценарій, повноцінно гармонізуючи імунний гомеостаз печінки.

likar_lytvynenko.jpg

Литвиненко Олександр Олександрович, онколог, хірург, д.мед.н., професор зав. відділом радіоіндукованих онкологічних захворювань ННЦРМ АМН України

У прогресі хронічних хвороб печінки вирішальну роль відіграє один і той же фактор – білок TGF-β1, надмірна активність якого свідчить про прогресування захворювання. Біологічно активний імунокоректор Арекур нормалізує імунний гомеостаз печінки і сприяє зменшенню активності TGF-β1. Для ефективного зменшення запалення та запобігання прогресу хронічного захворювання печінки пацієнтам необхідно приймати Арекур у формі капсул впродовж 2 місяців.

 

Оригінальні статті

Вивчення впливу протирецидивної імунокорекції на експресію   TGF-β1 – фактору ризику рецидивування гепатоцелюлярної карциноми
American Journal of Biomedical and Life Sciences.
Vol. 7, No. 4, 2019, 73–78.

У статті розглядається вплив трансформуючого фактора росту бета-1 (TGF-β1) на канцерогенез клітин печінки, а також приділяється увага ролі цього фактора в прогресуванні гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). Проведено клінічне спостереження за двома групами пацієнтів: у групі дослідження пацієнтам була призначена вакцинотерапія та протирецидивна імунокорекція, у групі порівняння – вакцинотерапія без імунокорекції.  
Клінічні випадки продемонстрували, що включення протирецидивного імунокоректора Aрекур® призводило до зниження експресії TGF-β1. Достовірно нижча частота рецидивів захворювання у досліджуваній групі свідчить про те, що Арекур® може попереджати можливі рецидиви та метастази гепатоцелюлярної карциноми. Це відбувається внаслідок обмеження експресії TGF-β1, що свідчить про первинний гепатопротекторний ефект препарату Aрекур®.
Ефект первинної гепатопротекції, тобто зниження агресивного впливу TGF-β1 на прогресування захворювання, є важливим не тільки у пацієнтів з ГЦК. Адже відомо, що TGF-β1 є маркером несприятливого перебігу алкогольної хвороби печінки, стеатогепатиту, вірусних гепатитів та цирозу печінки. Тому включення препарату Арекур® в стратегію терапії цих захворювань є патогенетично обгрунтованим.

Читати оригінал публікації

 

Covid-19 та ХОЗЛ: перспективи імунної пептидної терапії та профілактики раку легенів
American Journal of Internal Medicine  
Vol. 9, No. 6, 2021, 248-252.

Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) виникає внаслідок хронічного запалення, яке призводить до потовщення стінок дихальних шляхів, посилення секреції слизу і, зрештою, до постійних змін у структурі легенів. Метааналіз вказує на підвищений ризик раку легенів у пацієнтів з ХОЗЛ, тому своєчасна і комплексна онкопрофілактика надзвичайно важлива. Відновлення здатності секреторних клітин синтезувати IgA та підтримання ць  ого синтезу на належному рівні може забезпечити необхідний захист дихальної системи від інфекції з метою запобігання загостренням ХОЗЛ. Посилення імунного нагляду за слизовою оболонкою сприяє не тільки елімінації збудників, а й знищенню та видаленню непрацездатних та інфікованих клітин і клітин, які зазнали метаплазії – саме так реалізується програма імунітету для протидії інфекції та профілактики раку. Використання екзогенних антиінфекційних пептидів для лікування та профілактики загострень ХОЗЛ у контексті антибіотикорезистентності, для стимуляції імунної функції дихальних шляхів та для профілактики раку в даний час вважається перспективним напрямом клінічної пульмонології.

Читати оригінал публікації