Урологам

Простатит, гіперплазія, рак

Рак передміхурової залози є одним із найпоширеніших злоякісних новоутворень у сечостатевій системі чоловіків. Видання Global Cancer Statistical Report за 2020 рік, опубліковане Міжнародним агентством з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у лютому 2021 року, свідчить про 1 414 259 нових випадків простати, що становить 7,3% злоякісних новоутворень; тобто захворюваність посідає третє місце після раку молочної залози та раку легенів.¹ 
Віруси папіломи людини (ВПЛ) високого ризику є найбільш розповсюдженими збудниками, для яких є достатньо доказів, що вказують на їх роль у розвитку раку простати.  Інші збудники також можуть відігравати роль у розвитку раку простати. До них відносяться віруси герпесу, Епштейн-Барр, гонококи та мікоплазми.²
Доведено, що наявність хронічного простатиту у випадку якщо виникає рак, значно погіршує перебіг та прогноз онкологічного захворювання. І головне, хронічне запалення передміхурової залози змінює імунологічні характеристики сечостатевої системи чоловіка. Імунні клітини наче «звикають» до запального процесу і можуть не належним чином реагувати на збудників інфекції або на появу небезпечних атипових клітин.³ 

Можливості пептидної терапії

Дослідження останніх років показали, що антимікробні пептиди, як ендогенні так і екзогенні, відіграють вирішальну роль у захисті організму від вірусних інфекцій. Еволюційно обумовлені властивості антиінфекційних пептидів знищувати патогени доповнюються їх унікальною здатністю активувати продуктивні клітинно-клітинні та клітинно-вірусні взаємодії між Т-лімфоцитами, дендритними клітинами, та макрофагами.⁴ Це обумовлює не тільки захист від інфікування та розвитку хвороби, а також ефективне знищення патогенів і більш продуктивне і швидке одужання, зокрема під час загострень.  Підвищення рівня імунних пептидів також стимулює більш продуктивну утилізацію токсичних рештків патогенів та інфікованих клітин системою макрофагів. 

Як працює АРЕКУР®

Імунні пептиди у складі препарату Арекур® активують імунітет і внаслідок цього імунні клітини знаходять і знищують бактерії, віруси та інфіковані  або атипові клітини які можуть стати небезпечними.⁴ Важливо, що імунні пептиди залучають до ефективної роботи лише зрілі імунні клітини – лімфоцити та макрофаги, тому Арекур діє потужно і безпечно, не виснажуючи резерви імунної системи. Стимулюючи активну роботу імунних клітин, Арекур забезпечує синтез основної зброї проти вірусів, бактерій та пухлин – білків імуноглобулінів, які знищують інфекцію. 
Наявність таких форм випуску як стерильні ампули 2 мл та супозиторії 2,0 г відкривають для пацієнта можливість комбіновано впливати на запалення у передміхуровий залозі і головне – потужно підтримувати роботу імунної системи по виявленню та знищенню небезпечних клітин. 
Арекур як посилює роботу імунітету, так і допомагає організму впоратися з інтоксикацією, що виникає внаслідок загибелі бактерій і вірусів після прийому антибіотиків. Арекур доповнює протипухлинні ефекти протокольної хіміотерапії, посилює роботу імунітету і як препарат супроводу допомагає організму впоратися з інтоксикацією, що виникає внаслідок загибелі пухлинних клітин. Це значно полегшує загальний стан пацієнтів та відчутно покращує їх якість життя. ⁵

 

Джерела:
1. Health Commission Of The People's Republic Of China N. National guidelines for diagnosis and treatment of prostate cancer 2022 in China (English version). Chin J Cancer Res. 2022 Jun 30;34(3):270-288. doi: 10.21147/j.issn.1000-9604.2022.03.07. PMID: 35873888; PMCID: PMC9273581.
2. Lawson JS, Glenn WK. Multiple pathogens and prostate cancer. Infect Agent Cancer. 2022 May 30;17(1):23. doi: 10.1186/s13027-022-00427-1. PMID: 35637508; PMCID: PMC9150368.
3. Perletti G, Monti E, Magri V, Cai T, Cleves A, Trinchieri A, Montanari E. The association between prostatitis and prostate cancer. Systematic review and meta-analysis. Arch Ital Urol Androl. 2017 Dec 31;89(4):259-265. doi: 10.4081/aiua.2017.4.259. PMID: 29473374.
4. Kurchenko A et al., Anti-recurrent Immunocorrection in Gynecology Andrology and Proctology. Int J of Immunology. 2020. Vol. 8 (1):  1-8.
5. Shypulin V, Stoliarova O et al. Study of the Exogenous Peptide Effect on the TGF-β1 Expression-A Risk Factor for the Hepatocellular Carcinoma Recurrence. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2019. 7 (4 ): 73-78.  


Оригінальні статті

Противорецидивна імунокорекція в гінекології, андрології та проктології.
International Journal of Immunology.
Vol. 8, No. 1, 2020, 1–8.

     В статті наводяться дані клінічного досвіду застосування препарату Арекур® для лікування ендоцервіциту і дисплазії шийки матки, ендометріом, хронічного бактеріального простатиту та для післяопераційної реабілітації у пацієнтів після видалення гемороїдальних вогнищ. Арекур® містить натуральні екзогенні пептиди – антиінфекційні білки групи дефензинів та RJP-1 і володіє антибактеріальною, противірусною, протизапальною та протипухлинною активністю. В групах дослідження, у яких пацієнтам був призначений Арекур® були відзначені достовірно кращі результати клінічної ефективності.
     Здатність екзогенних пептидів мобілізувати Т-лімфоцити на визначення та знищення інфікованих та атипових клітин обумовлює елімінацію віруса папіломи людини та створює умови для зниження ризику злоякісного перетворення клітин цервікального каналу.  Арекур®, посилюючи імунний нагляд над ектопічними клітинами ендометрію, сприяє регресу клінічної симптоматики та подовженню міжрецидивних проміжків у пацієнток з ендометріозом. При хронічному бактеріальному простатиті Арекур® підвищує ефективність етіотропної та симптоматичної терапії. Після хірургічного видалення гемороїдальних уражень Арекур® забезпечує більш позитивну динаміку реабілітації, покращує якість життя хворих та попереджує ускладнення. Отримані результати дозволяють обгрунтовано рекомендувати Арекур® як лікарський засіб для протирецидивної імунокорекції в гінекології, андрології та проктології.

Читати оригінал публікації


Вивчення впливу протирецидивної імунокорекції на експресію   TGF-β1 – фактору ризику рецидивування гепатоцелюлярної карциноми
American Journal of Biomedical and Life Sciences.
Vol. 7, No. 4, 2019, 73–78.

У статті розглядається вплив трансформуючого фактора росту бета-1 (TGF-β1) на канцерогенез клітин печінки, а також приділяється увага ролі цього фактора в прогресуванні гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). Проведено клінічне спостереження за двома групами пацієнтів: у групі дослідження пацієнтам була призначена вакцинотерапія та протирецидивна імунокорекція, у групі порівняння – вакцинотерапія без імунокорекції.  
Клінічні випадки продемонстрували, що включення протирецидивного імунокоректора Aрекур® призводило до зниження експресії TGF-β1. Достовірно нижча частота рецидивів захворювання у досліджуваній групі свідчить про те, що Арекур® може попереджати можливі рецидиви та метастази гепатоцелюлярної карциноми. Це відбувається внаслідок обмеження експресії TGF-β1, що свідчить про первинний гепатопротекторний ефект препарату Aрекур®.
Ефект первинної гепатопротекції, тобто зниження агресивного впливу TGF-β1 на прогресування захворювання, є важливим не тільки у пацієнтів з ГЦК. Адже відомо, що TGF-β1 є маркером несприятливого перебігу алкогольної хвороби печінки, стеатогепатиту, вірусних гепатитів та цирозу печінки. Тому включення препарату Арекур® в стратегію терапії цих захворювань є патогенетично обгрунтованим.

Читати оригінал публікації

 

Covid-19 та ХОЗЛ: перспективи імунної пептидної терапії та профілактики раку легенів
American Journal of Internal Medicine  
Vol. 9, No. 6, 2021, 248-252.

Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) виникає внаслідок хронічного запалення, яке призводить до потовщення стінок дихальних шляхів, посилення секреції слизу і, зрештою, до постійних змін у структурі легенів. Метааналіз вказує на підвищений ризик раку легенів у пацієнтів з ХОЗЛ, тому своєчасна і комплексна онкопрофілактика надзвичайно важлива. Відновлення здатності секреторних клітин синтезувати IgA та підтримання ць  ого синтезу на належному рівні може забезпечити необхідний захист дихальної системи від інфекції з метою запобігання загостренням ХОЗЛ. Посилення імунного нагляду за слизовою оболонкою сприяє не тільки елімінації збудників, а й знищенню та видаленню непрацездатних та інфікованих клітин і клітин, які зазнали метаплазії – саме так реалізується програма імунітету для протидії інфекції та профілактики раку. Використання екзогенних антиінфекційних пептидів для лікування та профілактики загострень ХОЗЛ у контексті антибіотикорезистентності, для стимуляції імунної функції дихальних шляхів та для профілактики раку в даний час вважається перспективним напрямом клінічної пульмонології.

Читати оригінал публікації