Онкологам Хіміотерапевтам Радіологам

Проблема рецидивів та метастазів

Захворюваність на рак невпинно зростає у всьому світі. Незважаючи на динамічний розвиток новітніх підходів до стратегії лікування онкологічних захворювань, проблема рецидивів та метастазів залишається актуальною – адже питома вага пацієнтів, у яких діагностують рецидиви впродовж 10 років після операції та хіміотерапії може сягати 65%.¹ Віддалені метастази у різні органи виникають у 30% хворих і вирішальну роль в цьому патологічному процесі відіграють циркулюючі імунні клітини.² Навіть через багато років після видалення пухлини у крові пацієнтів визначаються атипові клітини з генетичними та епігенетичними характеристиками первинної пухлини.³ 

 

Можливості пептидної терапії супроводу

В останні роки для відновлення імунного гомеостазу при онкологічних захворюваннях все більше використовують препарати, які містять антиінфекційні та імунні пептиди. Зрештою, вже достовірно відомо, що імунні білки відіграють ключову роль у реалізації імунних реакцій. Міжнародний інститут біотерапії розробив і впровадив у клінічну практику інноваційний метод протирецидивної імунокорекції, який заснований на застосуванні імунних антиінфекційних білків.  Інноваційний імунний препарат отримав назву «Арекур» - від англ anti-reccurence («проти рецидиву»). Імунні протеїни в складі препарату – це RJP-1 та дефензини, мають антибактеріальні та противірусні властивості.⁴ Також примітно, що завдяки своїм властивостям, сформованим еволюцією впродовж мільйонів років, імунні пептиди в умовах гіперпродукції прозапальних цитокінів за рахунок ефекту конкурентного заміщення здатні зменшити запалення.⁵ І навпаки, коли потрібне підсилення імунітету, пептиди активують необхідну кількість імунокомпетентних клітин.⁶

 

Як працює АРЕКУР®

Імунні пептиди у складі препарату Арекур® активно асистують лімфоцитам і макрофагам, які знаходять і знищують атипові клітини. 
Важливо, що імунні пептиди залучають до ефективної роботи лише зрілі власні імунні клітини, тому Арекур діє потужно і безпечно, не виснажуючи резерви імунної системи, які є життєво необхідними в умовах інтоксикації внаслідок хіміотерапії. Арекур є дієвим імунокоректором, що забезпечує додаткову протипухлинну активність імунітету та надає необхідну підтримку організму пацієнта, особливо за умов розвитку опортуністичних інфекцій та нейтропенічної лихоманки.
Арекур доповнює протипухлинні ефекти протокольної хіміотерапії, посилює роботу імунітету і як препарат супроводу допомагає організму впоратися з наслідками загибелі пухлинних клітин. Це значно полегшує загальний стан пацієнтів та відчутно покращує їх якість життя.⁷ 

Джерела:
1.    Mahvi DA, Liu R, Grinstaff MW, Colson YL, Raut CP. Local Cancer Recurrence: The Realities, Challenges, and Opportunities for New Therapies. CA Cancer J Clin. 2018 Nov;68(6):488-505. doi: 10.3322/caac.21498. Epub 2018 Oct 17. PMID: 30328620; PMCID: PMC6239861.
2.    Lafourcade A, His M, Baglietto L, Boutron-Ruault MC, Dossus L, Rondeau V. Factors associated with breast cancer recurrences or mortality and dynamic prediction of death using history of cancer recurrences: the French E3N cohort. BMC Cancer. 2018 Feb 9;18(1):171. doi: 10.1186/s12885-018-4076-4. PMID: 29426294; PMCID: PMC5807734.
3.    Marzagalli M, Fontana F, Raimondi M, Limonta P. Cancer Stem Cells-Key Players in Tumor Relapse. Cancers (Basel). 2021 Jan 20;13(3):376. doi: 10.3390/cancers13030376. PMID: 33498502; PMCID: PMC7864187.
4.    Kurchenko A et al., Anti-recurrent Immunocorrection in Gynecology Andrology and Proctology. Int J of Immunology. 2020. Vol. 8 (1):  1-8.
5.    Shypulin V, Stoliarova O et al. Study of the Exogenous Peptide Effect on the TGF-β1 Expression-A Risk Factor for the Hepatocellular Carcinoma Recurrence. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2019. 7 (4 ): 73-78.  
6.    Zakharenko N  et al. Prospects for the Treatment of Endometriosis: The Effect of Immune Peptides on the Reactivation of Immune Surveillance over Ectopic Endometrial Cells. Journal of Gynecology and Obstetrics. Vol. 8, No. 5, 2020, 148-153
7.    Litvinenko O.O, Tatskiy O.F, Konovalenko V.F, et al.  Breast Cancer Relapse Prevention: Role of Anti-Relapsing Immunocorrection. Cancer Sci Res. 2019; 2(2); 1-6. 

 

Клінічний досвід

likar_lytvynenko.jpg

Литвиненко Олександр Олександрович, онколог, хірург, д.мед.н., професор зав. відділом радіоіндукованих онкологічних захворювань ННЦРМ АМН України

Важливо розуміти, що такі захворювання як алкогольна хвороба печінки, стеатогепатит, цироз та рак печінки –  це на мікрорівні дуже схожі один на одного патологічні процеси. Адже у прогресі хронічних хвороб печінки вирішальну роль відіграє один і той же фактор – білок TGF-β1, надмірна активність якого свідчить про прогресування захворювання. Біологічно активний імунокоректор Арекур нормалізує імунний гомеостаз печінки і сприяє зменшенню активності TGF-β1. Для ефективного зменшення запалення та запобігання прогресу хронічного захворювання печінки пацієнтам необхідно приймати Арекур у формі капсул впродовж 2 місяців.

doktor_bugaycov.jpg

Бугайцов Сергій Георгійович, онколог, хірург, д.мед.н, професор, головний мамолог клініки ReproLife

Важливо розуміти, що навіть після видалення пухлини та ад’ювантної хіміотерапії сучасними протипухлинними засобами залишається ризик рецидиву захворювання. Одна з основних причин рецидивів і метастазів – циркулюючі пухлинні клітини. Тому життєво важливою для пацієнтки є підтримка протипухлинного імунітету. Імунні пептиди у складі імунокоректора Арекур діють потужно і безпечно, підтримуючи організм жінки і не виснажуючи резерви імунітету.

 

Оригінальні статті

Профілактика рецидивів раку молочної залози: роль протирецидивної імунокорекції
Cancer Science&Research.
Vol. 2, Issue 2, 2019, 1–6.

У публікації зосереджена увага на C-C хемокіновому ліганді 5 (CCL5) як прогностичному факторі агресивності перебігу раку молочної залози (РМЗ) та представлені результати застосування імунокоректора Арекур® з метою попередження прогресування захворювання.
Спостереження показало, що включення препарату Арекур® у терапію супроводу сприяло зниженню експресії CCL5 у пацієнток з різними біологічними типами РМЗ: люмінальним  A, люмінальним B, HER2+ та тричі негативним.  За період моніторингу у групі дослідження прогресування хвороби було зафіксоване у 10 (7,7%) пацієнтів, безрецидивна виживаність склала 92,3%. У групі пацієнток, які не проходили курс профілактичної імунокорекції  хвороба прогресувала у 16 хворих (16,7%), безрецидивна виживаність склала 83,3%. Представлені відмінності були статистично значущими - відношення шансів (Hazard Ratio) HR = 0,439 (0,20 – 0,96), p = 0,035, що свідчить про зниження ризику прогресування РМЗ у групі дослідження (Арекур®) на 56,1%.
Отримані результати дозволяють розглядати Арекур®  як перспективний препарат терапії супроводу, а саме для рутинної профілактики рецидивів у пацієнток після хірургічного лікування РМЗ.

Читати оригінал публікації

 

Вивчення впливу протирецидивної імунокорекції на експресію   TGF-β1 – фактору ризику рецидивування гепатоцелюлярної карциноми
American Journal of Biomedical and Life Sciences.
Vol. 7, No. 4, 2019, 73–78.

У статті розглядається вплив трансформуючого фактора росту бета-1 (TGF-β1) на канцерогенез клітин печінки, а також приділяється увага ролі цього фактора в прогресуванні гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). Проведено клінічне спостереження за двома групами пацієнтів: у групі дослідження пацієнтам була призначена вакцинотерапія та протирецидивна імунокорекція, у групі порівняння – вакцинотерапія без імунокорекції.  
Клінічні випадки продемонстрували, що включення протирецидивного імунокоректора Aрекур® призводило до зниження експресії TGF-β1. Достовірно нижча частота рецидивів захворювання у досліджуваній групі свідчить про те, що Арекур® може попереджати можливі рецидиви та метастази гепатоцелюлярної карциноми. Це відбувається внаслідок обмеження експресії TGF-β1, що свідчить про первинний гепатопротекторний ефект препарату Aрекур®.
Ефект первинної гепатопротекції, тобто зниження агресивного впливу TGF-β1 на прогресування захворювання, є важливим не тільки у пацієнтів з ГЦК. Адже відомо, що TGF-β1 є маркером несприятливого перебігу алкогольної хвороби печінки, стеатогепатиту, вірусних гепатитів та цирозу печінки. Тому включення препарату Арекур® в стратегію терапії цих захворювань є патогенетично обгрунтованим.

Читати оригінал публікації