Гінекологам

Проблема передракових захворювань

Відомо, що передракові захворювання, наприклад  дисплазія шийки матки, можуть протікати без симптомів і виявлення  небезпеки часто відбувається надто пізно. Регулярні відвідування гінеколога безперечно могли б суттєво допомогти але все одно вони вирішують не все. Адже за навіть коротку перерву між гінекологічними оглядами жінка може бути інфікована папіломавірусом, герпесом, хламідіями, які створюють умови для появи небезпечних клітин. Встановлено, що кожні дві хвилини на планеті помирає жінка від раку шийки матки.¹ Рак шийки матки все частіше вражає молодих жінок у віці від 30 до 39 років і стає однією з основних причин жіночою смертності.² В Україні рівень захворюваності на рак є одним із найвищих серед європейських країн.³
Дослідження останніх років у різних країнах свідчать про те, що ендометріоїдна клітина хоча ще й не визнана злоякісною онко-клітиною, але доведено має характерні для ракової клітини властивості: вона протидіє імунним клітинам жінки, не запускає природні механізми самознищення, може переміщатися і поширюватися у різні органи за допомогою судин. Ендометріоз – це підвищений ризик раку ендометрію, яєчників, молочної залози.⁷

 

Інноваційна методика імунокорекції

В останні роки для відновлення імунного гомеостазу при передракових захворюваннях все більше використовують препарати, які містять антиінфекційні та імунні пептиди. Зрештою, вже достовірно відомо, що імунні білки відіграють ключову роль у реалізації імунних реакцій. Міжнародний інститут біотерапії розробив і впровадив у клінічну практику інноваційний метод протирецидивної імунокорекції, який заснований на застосуванні імунних антиінфекційних білків.  Інноваційний імунний препарат отримав назву «Арекур» - від англ anti-reccurence («проти рецидиву»). Імунні протеїни в складі препарату – це RJP-1 та дефензини, мають антибактеріальні та противірусні властивості.⁴ Також примітно, що завдяки своїм властивостям, сформованим еволюцією впродовж мільйонів років, імунні пептиди в умовах гіперпродукції прозапальних цитокінів за рахунок ефекту конкурентного заміщення здатні зменшити запалення.⁵ І навпаки, коли потрібне підсилення імунітету, пептиди активують необхідну кількість імунокомпетентних клітин.⁶

 

Як працює АРЕКУР®

Стимулюючи активну роботу імунних клітин жінки, Арекур забезпечує синтез основної зброї проти вірусу папіломи, герпесу, мікоплазм, хламідій та патогенних грибків – секреторного імуноглобуліну А. Цей активний білок знищує інфекцію, протидіє розвитку дисплазії.⁶
Імунні пептиди у складі препарату Арекур® активно асистують лімфоцитам і макрофагам, які знаходять і знищують інфіковані та атипові клітини, а також ектопічні клітини ендометрію.⁷ 
Важливо, що імунні пептиди залучають до ефективної роботи лише зрілі власні імунні клітини, тому Арекур діє потужно і безпечно, не виснажуючи резерви імунної системи, які є життєво необхідними в умовах інтоксикації внаслідок дії антибіотиків або після хірургічного лікування. Арекур є дієвим імунокоректором, що забезпечує додаткову активність імунітету та надає необхідну підтримку організму пацієнтки.

Джерела:
1.    Beddoe AM. Elimination of cervical cancer: challenges for developing countries. Ecancermedicalscience. 2019 Nov 12;13:975. doi: 10.3332/ecancer.2019.975. PMID: 31921346; PMCID: PMC6946419.
2.    Tanaka S, Palmer M, Katanoda K. Trends in cervical cancer incidence and mortality of young and middle adults in Japan. Cancer Sci. 2022 May;113(5):1801-1807. doi: 10.1111/cas.15320. Epub 2022 Mar 15. PMID: 35253327; PMCID: PMC9128164.
3.    Tsip. N.P. Cervical cancer in pregnancy, a modern guideline and a vector for the development of therapeutic approaches. Oncology. 2019, Vol.21 (1). 5 - 9
4.    Kurchenko A et al., Anti-recurrent Immunocorrection in Gynecology Andrology and Proctology. Int J of Immunology. 2020. Vol. 8 (1):  1-8..  
5.    Shypulin V, Stoliarova O et al. Study of the Exogenous Peptide Effect on the TGF-β1 Expression-A Risk Factor for the Hepatocellular Carcinoma Recurrence. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2019. 7 (4 ): 73-78.
6.    Kurchenko A et al., Anti-recurrent Immunocorrection in Gynecology Andrology and Proctology. Int J of Immunology. 2020. Vol. 8 (1):  1-8.
7.    Zakharenko N  et al. Prospects for the Treatment of Endometriosis: The Effect of Immune Peptides on the Reactivation of Immune Surveillance over Ectopic Endometrial Cells. Journal of Gynecology and Obstetrics. Vol. 8, No. 5, 2020, 148-153

Завантажити буклет

 

Клінічний досвід

Фото

Захаренко Тетяна Феофанівна, акушер-гінеколог, д.мед.н. професор зав.відділенням гінекології МКЛ  №9, м.Київ

Ендометріоз характеризується тим, що тканина внутрішньої оболонки матки знаходиться в нетипових місцях, за межами нормально розташованого ендометрію. Ендометріоз не тільки провокує неприємні симптоми, але може призвести до безпліддя. Або навіть – стати провісником онкозахворювань: рак яєчників, ендометрію, молочної залози.

Лікування ендометріозу це складне завдання, але якщо діагноз встановлено правильно і своєчасно – терапія зазвичай досягає успіху.
Своїм пацієнткам я обов'язково рекомендую, навіть незважаючи на покращення стану, курс лікування проходитиме повністю. У лікуванні ендометріозу вирішальна роль найчастіше належить відновленню імунітету жінки.

Вагінальні свічки Арекур – ефективний інструмент для досягнення цієї мети. Арекур допомагає імунним клітинам знищити небезпечні вогнища, запобігти можливим ускладненням та рецидивам.

vrach_akusher_gynekolog.jpg

Трохимович Ольга Віталіївна, акушер-гінеколог, д.мед.н., відділення реабілітації репродуктивної функції жінок, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України» 

Приховані інфекції або не повною мірою виліковані запальні процеси створюють умови для переродження нормальних клітин у небезпечні.
Інфікована, небезпечна клітина може довгий час не проявляти себе, але рано чи пізно настає момент і вона стає злоякісною. 

Для вирішення серйозних завдань на шляху протидії передраковим захворюванням  створено препарат Арекур – дієвий імунокоректор у формі вагінальних супозиторіїв. Арекур застосовуються курсом 20 днів. Повноцінний курс імунокорекції - це обов'язкова умова для успішної терапії. 

 

Оригінальні статті

Роль пептидної імунотерапії в лікуванні дисплазії шийки матки. Клінічні випадки

International Journal of Clinical Oncology and Cancer Research, NY, USA 
Volume 8, Issue 2, June 2023, Pages: 32-38  
 

      У дослідження включено 2 групи пацієнток віком від 28 до 44 років, у яких кольпоскопічно та цитологічно діагностовано дисплазію шийки матки II ступеня.

Клінічний моніторинг, визначення ВПЛ методом ПЛР, імуногістохімічні дослідження біомаркерів запалення та проліферації, а також підрахунок Т-лімфоцитів у препаратах цервікального слизу проводили до лікування, після лікування, через 6 тижнів та через 3 місяці.

     При вивченні рівня експресії проонкогенного інтерлейкіну IL-8 та антионкогенного IL-12 встановлено, що в обох групах спостереження після проведеної імунотерапії відмічається тенденція до зниження проонкогенного потенціалу цервікального слизу. Аналіз рівня експресії маркера клітинної проліферації Ki-67 у групах клінічного моніторингу показав, що запропоновані схеми терапії знижують проліферативний потенціал епітелію шийки матки. 

     Кількість активних цитотоксичних лімфоцитів у цервікальному слизу в обох групах спостереження передбачувано зросла після застосування місцевої імунотерапії.

      Дослідження показало, що імунотерапія дисплазії шийки матки з використанням пептидів показала значно кращу клінічну ефективність порівняно з контрольною групою.

      Враховуючи отримані результати досліджень та наведені клінічні випадки, пептидну імунокорекцію з використанням препарату Арекур можна обґрунтовано рекомендувати як імунологічний компонент у лікуванні дисплазії шийки матки стадій ASCUS та LSIL.

Читати оригінал публікації

 

Перспективи лікування ендометріозу: вплив імунних пептидів на реактивацію імунного нагляду над ектопічними клітинами ендометрія

Journal of Obstetrics and Gynecology 
Vol. 8, No. 5, 2020, 148-153.

        Ендометріоз - доброякісне розростання тканини, за морфологічними і функціональними властивостями подібної ендометрію, але за межами нормально розташованого ендометрія. Загальновідомо, що у здорових жінок клітини ендометрію в нормі не повинні виживати в разі їх ектопічної локалізації, по-перше, в результаті запрограмованої загибелі (апоптозу), по-друге, через вплив мікрооточення очеревини - компонентів, що містяться в перитонеальній рідині. Однак у пацієнток з ГЕ відзначається зниження апоптозу в клітинах ендометрія в порівнянні зі здоровими жінками, ще більш виражене в ектопічних вогнищах, внаслідок чого підвищується їх проліферативна активність і посилюється здатність до аномальної імплантації. Велике значення може мати і зниження інгібуючого потенціалу мікрооточення очеревини (зокрема, нездатність клітин, що володіють цитотоксичними властивостями, до елімінації ектопічно розташованого ендометрія).
        Встановлено, що ефект тканинного накопичення екзогенних імунних пептидів створює в мікрооточенні ектопії активне конкурентне середовище і прогнозовано порушує здатність ектопічних клітин протистояти імунному нагляду, тобто синтезувати необхідну кількість ICAM-1, IL-6, IL-8, а також FasL для провокування апоптозу Т-лімфоцитів. Так відновлюється імунний гомеостаз та перезапускається продуктивна робота імунної системи проти ендометріоїдних вогнищ. На відміну від імуностимуляторів, імунні білки в складі імунокоректора Арекур® не виснажують імунну систему і не викликають імунного провалу, а гармонійно налаштовують наявні в активному пулі імунні клітини на максимально продуктивну роботу проти явних і прихованих загроз.
 
Читати оригінал публікації

 


Противорецидивна імунокорекція в гінекології, андрології та проктології

International Journal of Immunology.
Vol. 8, No. 1, 2020, 1–8.

      В статті наводяться дані клінічного досвіду застосування препарату Арекур® для лікування ендоцервіциту і дисплазії шийки матки, ендометріом, хронічного бактеріального простатиту та для післяопераційної реабілітації у пацієнтів після видалення гемороїдальних вогнищ. Арекур® містить натуральні екзогенні пептиди – антиінфекційні білки групи дефензинів та RJP-1 і володіє антибактеріальною, противірусною, протизапальною та протипухлинною активністю. В групах дослідження, у яких пацієнтам був призначений Арекур® були відзначені достовірно кращі результати клінічної ефективності.
      Здатність екзогенних пептидів мобілізувати Т-лімфоцити на визначення та знищення інфікованих та атипових клітин обумовлює елімінацію віруса папіломи людини та створює умови для зниження ризику злоякісного перетворення клітин цервікального каналу.  Арекур®, посилюючи імунний нагляд над ектопічними клітинами ендометрію, сприяє регресу клінічної симптоматики та подовженню міжрецидивних проміжків у пацієнток з ендометріозом. При хронічному бактеріальному простатиті Арекур® підвищує ефективність етіотропної та симптоматичної терапії. Після хірургічного видалення гемороїдальних уражень Арекур® забезпечує більш позитивну динаміку реабілітації, покращує якість життя хворих та попереджує ускладнення. Отримані результати дозволяють обгрунтовано рекомендувати Арекур® як лікарський засіб для протирецидивної імунокорекції в гінекології, андрології та проктології.

Читати оригінал публікації