Клінічні випадки

випадок 5

Центр жіночого здоров’я «Ремедівін», м.Вінниця, к.м.н., Т.А.Фоміна

1. Пацієнтка 44 роки

Діагностовано дисплазію шийки матки CIN2, визначено про-онкогенні типи вірусу HPV-18 та 33, 

призначено супозиторії з інтерфероном курсом на 20 днів. Через 6 тижнів вірус не визначено, 

кольпоскопічно та цитологічно - позитивної динаміки не відмічалося. 

Через 3 місяці за відсутності регресу клінічних ознак дисплазії CIN2 прийнято рішення провести СО2-лазерну вапоризацію вогнища.

2. Пацієнтка 34 роки

Діагностовано дисплазію шийки матки CIN2 - LSIL, визначено про-онкогенні

типи вірусу HPV-16 та 18, призначено супозиторії Арекур курсом на 20 днів. 

Через 6 тижнів ВПЛ не визначено, кольпоскопічно та цитологічно - позитивна динаміка, діагностовано CIN1. 

Через 3 місяці – регрес клінічних ознак дисплазії, шийка матки  без патологічних змін (NILM).

 

випадок 4

Кафедра акушерства і гінекології ОНМУ, м.Одеса, к.м.н. Т.А.Лунько

Пацієнтка 32 роки. Звернулася із  скаргами на виділення із статевих шляхів слизового характеру, які турбують протягом року.

При обстеженні рідинної цитоморфологіі, діагностовано: клітини плоского епітелію з атипією невизначеного значення (ASCUS).

При ПЛР діагностовано генотип ВПЛ високоонкогенних типів 16,18,26,31,33. 

Призначено курс свічок Арекур в режимі 1 супозиторій на добу протягом 20 днів, стан покращився.

Проведено контрольне обстеження після курса терапії через 6 тижнів, призвело до покращення якості життя жінки, 

відсутність патологічних виділень, та за результатами рідинної цитоморфологіі

 було діагностовано: негативний тест щодо інтраепітеліальних уражень та злоякісних новоутворень (NILM). 

При ПЛР дослідженні, ВПЛ високоонкогенних типів 16,18,26,31,33 не виявлено.

випадок 3

Кафедра акушерства і гінекології ВНМУ імені М.І.Пирогова, м.Вінниця, професор, зав. кафедрою, д.м.н. О.В.Булавенко

Пацієнтка 28 років

Діагностовано дисплазію шийки матки CIN2 (цитологія – ASCUS), визначено про-онкогенні типи вірусу HPV-16,18, 31, 33. 

Призначено супозиторії Арекур курсом на 20 днів. Через 6 тижнів віруси 16 та 18 ПЛР позитивна, 31 та 33 ПЛР негативна. 

Через 3 місяці кольпоскопічно та цитологічно – позитивна динаміка, ВПЛ не визначається, діагностується NILM, 

клінічне спостереження продовжується.

Клінічний випадок 2

Лікар: гінеколог-онколог Задорожний В.А., м. Одеса
Пацієнтка 77 років
Встановлено діагноз дисплазій шийки матки,   HSIL, CIN 2-3.
Призначено Арекур супозиторії на 20 днів 1 раз на добу ввечері.
Через 6 тижнів після 
закінчення лікування - NILM, 
негативний тест щодо інтраепітеліальних уражень т
а злоякісних новоутворень - Bethesda.
Cпостереження продовжується.

Клінічний випадок 1

Лікар: гінеколог-онколог Задорожний В.А., м. Одеса
Пацієнтка 74 роки 
Березень 2017 встановлено діагноз - рак шийки матки.
Проведено передопераційну променеву терапію та зроблено операцію Вертгейма + видалення лімфатичних вузлів + променеву терапію УЗД 14.11.22 Матка, придатки видалені, у малому тазі спайковий процес, патологічних осередкових ехотіней немає. 
Цитологічне дослідження (ПАП-тест) від 14.11.22 - HSIL, CIN 1-3 плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження високого ступеня - Bethesda.
Призначено супозиторії Арекур на 20 днів. 

УЗД 04.01.23 в ділянці рубця інфільтративна тінь без чітких меж 38х34 мм (рецидив захворювання?). 
Цитологічне дослідження (ПАП-тест) від 04.01.23р LSIL, CIN 1-2 в поодиноких клітинах. 
Призначено повторний курс Арекур на 20 днів. 
УЗД 20.02.23 Спайковий процес у малому тазі, об'ємних утворень не виявлено.
Цитологічне дослідження (ПАП-тест) від 20.02.23 LSIL , CIN 1.
Спостереження продовжується.