Онкологія

Відомо, що ракові клітини, розвиваючись за рахунок навколишніх тканин для продовження свого життєвого циклу, зберігають свої рецептори інтактними (неактивними) для клітин імунної системи, що мають відповідати за їх знаходження та знищення. Регуляторні пептиди, що входять до складу лікарського засобу Арекур®, завдяки своїм біохімічним властивостям та сладній білковій структурі, зв’язуються з інтактними рецепторами ракової клітини та демаскують (роблять видимою) її, що дає змогу клітинам іммунної системи почати роботу по її знищенню. Потрібно пам’ятати, що хіміотерапія, дієво впливаючи на пухлини, водночас пригнічує протипухлинний імунітет та значно послаблює організм пацієнта. Завдяки ефекту тканинного накопичення та своїм еволюційно обумовленим властивостям, пептиди в складі лікарського засоб Арекур® здатні не тільки підвищувати ефективність роботи протипухлинного імунітету, а й самостійно пригнічувати розмноження злоякісних клітин, в тому числі, за рахунок запуску механізмів їх програмованої загибелі – апоптозу. Специфіка дії полягає в тому, що регуляторні пептиди в складі лікарського засобу Арекур®: – оточують циркулюючі пухлинні клітини, пригнічують їх активність, перешкоджають метастазуванню, – за допомогою периферичних пептидних ланцюгів з’єднуються з рештками знищених пухлинних клітин і збільшують їх помітність для макрофагів, які поглинають та утилізують токсичні фрагменти. Лікарський засіб Арекур® рекомендований у якості терапії супроводу при проведенні хіміотерапії, променевої терапії, а також після хірургічного лікування онкологічних захворювань. Показання: – рак молочної залози, – рак шийки матки, – рак передміхурової залози, – рак шлунка, – рак кишечника, – гепатоцелюлярна карцинома, – метастатичний рак печінки, – гліоми
, – стани після видалення пухлин різної локалізації, – стани після поліхіміотерапії і променевої терапії. Протоколи застосування в онкології   Сумісність з хіміотерапією   Сумісність з антибіотиками   Клінічний досвід