Сімейним лікарям Терапевтам Пульмонологам

Пост-ковід синдром, пневмосклероз та ХОЗЛ


Однією з найпоширеніших у світі хвороб дихальних шляхів є хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). ХОЗЛ – це прогресуюче захворювання, що викликає задишку, має схильність до загострень та загрожує життю пацієнта. Смертність від ХОЗЛ продовжує збільшуватися і посідає 4 місце серед усіх причин смерті в загальній популяції. Поширеність ХОЗЛ у чоловіків старше 40 років у країнах Європи становить від 8 до 26 % ¹
В епоху пандемії коронавірусної інфекції профілактика загострень ХОЗЛ набуває критичної актуальності. Адже Covid-19 не тільки провокує загострення та підвищує ризик ускладнень. Головне, що у пацієнтів з ХОЗЛ значно гірший прогноз перебігу захворювання та підвищений ризик розвитку пост-ковідного пневмосклерозу. ²
Слід обов’язково відзначити, що аналіз великого обсягу клінічних даних свідчить про підвищений ризик виникнення раку легенів у пацієнтів з ХОЗЛ³, тому своєчасна і повноцінна онко-профілактика є вкрай важливою.

 

Можливості пептидної терапії 


В останні роки для відновлення імунного гомеостазу при захворюваннях респіраторної системи все більше використовують препарати, які містять антиінфекційні та імунні пептиди. Зрештою, вже достовірно відомо, що імунні білки відіграють ключову роль у реалізації імунних реакцій. Міжнародний інститут біотерапії розробив і впровадив у клінічну практику інноваційний метод протирецидивної імунокорекції, який заснований на застосуванні імунних антиінфекційних білків.  Інноваційний імунний препарат отримав назву «Арекур» - від англ anti-reccurence («проти рецидиву»). Імунні протеїни в складі препарату – це RJP-1 та дефензини, мають антибактеріальні та противірусні властивості.⁴ Також примітно, що завдяки сформованим еволюцією характеристикам, імунні пептиди в умовах гіперпродукції прозапальних цитокінів за рахунок ефекту конкурентного заміщення здатні зменшити запалення. І навпаки, коли потрібне підсилення імунітету, пептиди активують необхідну кількість імунокомпетентних клітин.⁵

 

Як працює АРЕКУР®


Імунні пептиди у складі препарату Арекур® активно асистують лімфоцитам і макрофагам, які знаходять і знищують інфіковані та атипові клітини. 
Важливо, що імунні пептиди залучають до ефективної роботи лише зрілі власні імунні клітини, тому Арекур діє потужно і безпечно, не виснажуючи резерви імунної системи, які є життєво необхідними в умовах інтоксикації внаслідок антибіотикотерапії. Арекур є дієвим імунокоректором, що забезпечує додаткову активність імунітету та надає необхідну підтримку організму пацієнта, особливо за умов розвитку пост-ковідного синдрому.
За рахунок пригнічення TGF-1, Арекур попереджує формування сполучної тканини на місці вогнищ запалення, тому його інтеграція у схеми реабілітації після Covid-19 є клінічно обгрунтованою – це профілактика пневмосклерозу. ⁶ 

 

Джерела:
1.    Yawn BP, Mintz ML, Doherty DE. GOLD in Practice: Chronic Obstructive Pulmonary Disease Treatment and Management in the Primary Care Setting. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021;16:289-299.
2.    Singh D, Mathioudakis AG, Higham A. Chronic obstructive pulmonary disease and COVID-19: interrelationships. Curr Opin Pulm Med. 2022 Mar 1;28(2):76-83. doi: 10.1097/MCP.0000000000000834. PMID: 34690257; PMCID: PMC8815646.
3.    Zhang X, Jiang N, Wang L, Liu H, He R. Chronic obstructive pulmonary disease and risk of lung cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Oncotarget. 2017;8(44):78044-78056.
4.    Fruitwala S, El-Naccache DW, Chang TL. Multifaceted immune functions of human defensins and underlying mechanisms. Semin Cell Dev Biol. 2019 Apr;88:163-172.
5.    Panashchuk I, Tatskyi O, Konovalenko S. COPD: Perspectives of Immune Peptide Therapy and Lung Cancer Prevention, American Journal of Internal Medicine. Vol. 9, No. 6, 2021, pp. 248-252. doi: 10.11648/j.ajim.20210906.11
6.    Shypulin V, Stoliarova O et al. Study of the Exogenous Peptide Effect on the TGF-β1 Expression-A Risk Factor for the Hepatocellular Carcinoma Recurrence. American Journal of Biomedical and Life Sciences. 2019. 7 (4 ): 73-78.
 

 

Клінічний досвід

foto_doctor4.jpg

Процик Володимир Семенович, онколог, д.мед.н. професор, зав. відділом пухлин голови та шиї Національного інституту раку МОЗ України, м.Київ

За часи пандемії Covid-19 набули актуальності питання профілактики пост-ковідного синдрому, зокрема вторинного імунодефіциту та пост-запального легеневого пневмосклерозу. Безсумнівно, критичне значення також має вторинна імуносупресія у онкологічних хворих, насамперед через ризик виникнення рецидивів та метастазів.  Аналіз клінічних даних свідчить про те, що застосування протирецидивної імунокорекції забезпечує захист від можливих ускладнень.

Здатність препарату АРЕКУР® відновлювати показники імунного гомеостазу створює умови для сприяння протидії можливим ускладненням коронавірусної хвороби у онкологічних хворих. Важливо, що АРЕКУР® повністю сумісний з антибактеріальними препаратами та протизапальною терапією.

foto_doctor5.jpg

Панащук Ігор Олексійович, пульмонолог, лікар вищої категорії, к.мед.н. зав. відділенням пульмонології та доказової медицини Інституту пульмонології і фтизиатрії, м.Київ

Аналіз клінічних даних свідчить про те, що застосування протирецидивної імунокорекції забезпечує захист дихальних шляхів від проникнення інфекції і таким чином запобігає можливим частим рецидивам ХОЗЛ. 

Застосування імунокоректора АРЕКУР® найефективніше за профілактичною схемою, перед сезоном осіннє-зимових ГРВІ: 1 інгаляція на день, курс 10 інгаляцій. Такі профілактичні курси рекомендовані пацієнтам з ХОЗЛ не менше 2 разів на рік.  АРЕКУР® повністю сумісний з антибактеріальними препаратами та протизапальною терапією.

 

Оригінальні статті

ХОЗЛ: перспективи імунної пептидної терапії та профілактики раку легенів
American Journal of Internal Medicine  
Vol. 9, No. 6, 2021, 248-252.

Хронічне обструктивне захворювання легенів (ХОЗЛ) виникає внаслідок хронічного запалення, яке призводить до потовщення стінок дихальних шляхів, посилення секреції слизу і, зрештою, до постійних змін у структурі легенів. Метааналіз вказує на підвищений ризик раку легенів у пацієнтів з ХОЗЛ, тому своєчасна і комплексна онкопрофілактика надзвичайно важлива. Відновлення здатності секреторних клітин синтезувати IgA та підтримання цього синтезу на належному рівні може забезпечити необхідний захист дихальної системи від інфекції з метою запобігання загостренням ХОЗЛ. Посилення імунного нагляду за слизовою оболонкою сприяє не тільки елімінації збудників, а й знищенню та видаленню непрацездатних та інфікованих клітин і клітин, які зазнали метаплазії – саме так реалізується програма імунітету для протидії інфекції та профілактики раку. Використання екзогенних антиінфекційних пептидів для лікування та профілактики загострень ХОЗЛ у контексті антибіотикорезистентності, для стимуляції імунної функції дихальних шляхів та для профілактики раку в даний час вважається перспективним напрямом клінічної пульмонології.

Читати оригінал публікації

 

Вивчення впливу протирецидивної імунокорекції на експресію   TGF-β1 – фактору ризику рецидивування гепатоцелюлярної карциноми
American Journal of Biomedical and Life Sciences.
Vol. 7, No. 4, 2019, 73–78.

У статті розглядається вплив трансформуючого фактора росту бета-1 (TGF-β1) на канцерогенез клітин печінки, а також приділяється увага ролі цього фактора в прогресуванні гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). Проведено клінічне спостереження за двома групами пацієнтів: у групі дослідження пацієнтам була призначена вакцинотерапія та протирецидивна імунокорекція, у групі порівняння – вакцинотерапія без імунокорекції.  
Клінічні випадки продемонстрували, що включення протирецидивного імунокоректора Aрекур® призводило до зниження експресії TGF-β1. Достовірно нижча частота рецидивів захворювання у досліджуваній групі свідчить про те, що Арекур® може попереджати можливі рецидиви та метастази гепатоцелюлярної карциноми. Це відбувається внаслідок обмеження експресії TGF-β1, що свідчить про первинний гепатопротекторний ефект препарату Aрекур®.
Ефект первинної гепатопротекції, тобто зниження агресивного впливу TGF-β1 на прогресування захворювання, є важливим не тільки у пацієнтів з ГЦК. Адже відомо, що TGF-β1 є маркером несприятливого перебігу алкогольної хвороби печінки, стеатогепатиту, вірусних гепатитів та цирозу печінки. Тому включення препарату Арекур® в стратегію терапії цих захворювань є патогенетично обгрунтованим.

Читати оригінал публікації